Røa Gangvei

Røa Gangvei

Formålet med tiltaket er å oppgradere gangvei på sørsiden av Røa T-banestasjon og trapp ned til Ostadalsveien.

Anlegget omfatter utskifte av prefabrikkert støttemur mot banetrase, asfaltlegging av gangvei, oppsett av lysmaster, kantsteinsarbeider og konstruksjonsarbeider med oppgradering av trapp.

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført:2019