Rotvennlig forsterkningslag

Rotvennlig forsterkningslag

Prøveprosjekt på Ås om bygging av forskjellige typer forsterkningslag.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 0,75 mill.

Utført i perioden: 2003