RovenXspor

RovenXspor

Bygging av nytt kryssningsspor ved Roven stasjon.

Byggherre: Jernbaneverket Region Øst

Kontraktsverdi: 4,5 mill.

Utført i perioden: 2005