Rundkjøring Rv 152 Mastemyrveien

Rundkjøring Rv 152 Mastemyrveien

Bygging av gangkulvert, riving av hus, sprengningsarbeider for ny vei,

belegg i stein, støyskjermer og asfalt, elektro samt VA.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 17,5 mill.

Utført i perioden: 2006-05