Rv 150 Ring 3, Ullernchaussèen

Rv 150 Ring 3, Ullernchaussèen

Utvidelse av kulvert over jernbane, bygging av veier, fortau, gatelys,

granittmur og støyskjermer. Belegg i asfalt og stein samt signalanlegg.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 22,5 mill.

Utført i perioden: 2006-2005