RV 159 Forsterkningstiltak

RV 159 Forsterkningstiltak

Arbeidet omfatter utbedring av deformert ustabil støttemur på Svelleveien 31 ved Dyno Industrier i Lillestrøm. Dagens støttemur holder på vegfylling for Rv. 159 ( KV13950 S2D1m103 – m198 ) opp mot landkar for bruen og mot Svelleveien.

 

Støttemuren har en utstrekning på ca. 95 meter. Muren er en tørrstablet blokkmur av hugget stein med blokkhøyde 100 mm – 250 mm og med variabel lengde og dybde.

 

Muren viser i dag tegn til ustabilitet med deformasjoner i ca.15 m lengde, «mage» i nedre del av muren mot bru, der murhøyden er opp mot 3,2 meter.

byggherre:SVV

utført:2021