Rv 163 Østre Aker vei x Brobekkveien

Rv 163 Østre Aker vei x Brobekkveien

Ombygging av 2 kryss i Brobekkveien,utvidelse bru over Østre Aker

vei,inkl.gr.arbeid,grøfter VA,og fjernvarme, sprengning og

masseflytting, betongarbeid og membranarbeider,stålrekkverk,asfalt

og grøntanlegg.Belysning.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 30 mill

Utført i perioden: 2009-2010