Rv 4 Trondheimsveien, Gangkulvert Sinsenterrassen

Rv 4 Trondheimsveien, Gangkulvert Sinsenterrassen

Bygging av ny undergang inkl omlegging av vei og trikkespor.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 18,25 mill.

Utført i perioden: 2005 – 04