Skiltfornying RV22

Skiltfornying RV22

Statens vegvesen Drift og Vedlikehold Øst, Vedlikehold øst2 heretter kalt byggherre, ønsker tilbud på vedlikehold av skiltpunkter langs RV 22.

 

Arbeidene skal utføres på 100 km lang vegstrekning langs Rv22, fra Fredrikstad til Fetsund

Byggherre:SVV

utført:2022