Skjelfoss bru

Skjelfoss bru

Rivning og bygging av ny bru

trebru i tre spenn

omlegging VA

midlertidig en felst omkjøringsvei

nytt landkar, lysmaster, omlegging høyspent, luftstrekk

Byggeherre: SVV

ytført:2012