Skoleveitiltak Sagene skole

Skoleveitiltak Sagene skole

Ombygging av Sandakerveien ved Sagene skole mellom Ring 2 og Biermanns gate. Tiltaket skal bedre trafikksikkerhetssituasjonen ved skolen med utvidelse av fortau, innsnevring av kjørebanen, fjerning av parkering, etablering av av- og påstigningslomme, opphøyde gangfelt og ny belysning.Strekningen inngår i Byrute 1 for sykkel. Prosjektet skal gjøre det mer attraktivt og sikkert for syklister på strekningen, og binder sammen ferdige tiltak i Markveien, Waldemar Thranes gate og videre nordover i Sandakerveien. Det skal også etableres sykkelparkering ved skoleporten.

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført:2017