Støyskjerm Brobekkvn.

Støyskjerm Brobekkvn.

Ny støyskjerm i tre ca. 400m2, inkl.gr.arbeid,plasstøpte og

Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten

Kontraktsverdi: 3,5 mill

Utført i perioden: 2009-2010