Støyskjerm Vinterbro

Støyskjerm Vinterbro

Plasstøpte og prefab.fundament,og støyskjerm i tre og støttemur

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 3 mill

Utført i perioden: 2010