Strømsveien gangfelt

Strømsveien gangfelt

Strømsveien skal utvides med et kollektivfelt i retning mot vest fra rundkjøringen i Strømsveien/Nedre Kalbakkvei til og med Alfaset holdeplass. Et inngrep i sidearealet på ca. 3,0 meter over ca. 90 meter. Det legges opp til en fortausbredde på 2,5 meter på store deler av strekningen.

Anlegget omfatter, etablering av sandfangskum, oppbygging av ny fortau og kollektivfelt, kantsteinsarbeider, asfaltlegging, merking og skilting.

Byggherre: Oslo Kommune BYM

Utført:2019