Sykkeltilrettelegging Cecilie Thoresens vei

Sykkeltilrettelegging Cecilie Thoresens vei

Hensikten med prosjektet i Cecilie Thoresens vei på Lambertseter er å legge bedre til rette for myke trafikanter ved å oppgradere dagens sykkeltilrettelegging i form av å legge rød asfalt i dagens sykkelfelt på store deler av strekningen, bygge tosidig opphøyd sykkelfelt utenfor Lambertseter kjøpesenter (ca. 100 m), stramme inn krysset Cecilie Thoresens vei x Raschs vei og etablere en ny gangkryssing mellom Rema 1000 og 7 eleven.

elektro, VA, asfalt kantstein

Kryssinnstrammingen og oppgradering til opphøyde sykkelfelt forutsetter overvannstiltak, herunder ensidig regnbed ved Lambertseter senter.

Belysningen på strekningen skal også oppgraderes som en del av tiltaket. Dette innebærer at det skal monteres nye høye master med utleggere langs hele strekningen, og nye trekkerør og kabler mellom profil 0 og profil 500.

Oslo kommune BYM

utført:2023