Sykkeltiltak Breivollveien

Sykkeltiltak Breivollveien

Entreprisen omfatter utbedring av avkjørsler i Breivollveien (3 stk) og krysningspunkter ved Drammensveien 288 (2 stk). Arbeidene vil forbedre sikkerheten for syklister og gående ved disse avkjørslene/ krysningspunktene. Arbeidene vil foregå i trafikkerte miljøer og kreve aktsomhet ovenfor myke trafikanter.

Kantstein, asfalt, smågate/storgate stein

Byggherre: SVV

Utført:2019