Sykkeltiltak Dronning Eufemias gate

Sykkeltiltak Dronning Eufemias gate

Entreprisen omfatter utskifting av kantstein i hele Dronning Eufemias gate og ombygging av Bjørvika holdeplass i vestgående retning. Arbeidene vil forbedre sikkerheten for syklister ved breddeutvidelse av sykkelfelt og kollektivfelt. Arbeidene vil foregå i et svært trafikkert miljø og kreve aktsomhet ovenfor myke trafikanter.

Kantstein , bussholdeplass, asfalt, skjæring av granitt, va , elektro