Sykkeltiltak Grønlandsleiret/Platousgate

Sykkeltiltak Grønlandsleiret/Platousgate

Formålet med tiltaket er å legge bedre til rette for sykkeltrafikk nord sør i indre øst, slik at det blir lettere for flere å velge sykkel mellom Grønland/Tøyen og Bjørvika.

Størsteparten av arbeidet skjer i kryssområdet Platous gate X Grønlandsleiret X Åkebergveien. Oppdraget omfatter også tiltak i Grønlandsleiret mot øst og vest og Platous gate nord- og sørover.

Anlegget omfatter en del kantsteinsarbeider, asfalt, merking og skilting. Det skal anlegges en bred rabatt i Grønlandsleiret og to mindre rabatter. Det blir en del endringer av innretninger for signalanlegg og noe endring knyttet til overvann.

Byggherre: Oslo kommune BYM

utført : 2019