Sykkeltiltak Langkaia og Tollbugata

Sykkeltiltak Langkaia og Tollbugata

Entreprisen omfatter utvidelse av sykkelfelt i Langkaia.

Dette innebærer riving av eksisterende kantstein og setting av ny stein av tilsvarende dimensjon eller ev. resetting av brukbar eksisterende stein. Det er en del kummer som må hensyntas ved innfelling i stein samt justering av diverse kummer.

Arbeidene vil forbedre sikkerheten for syklister og gående. Arbeidene vil foregå i trafikkert miljø og kreve aktsomhet ovenfor myke trafikanter.

Byggherre:SVV

Utført:2019