Sykkeltiltak ring 2 Vogtsgate-Fjellgata

Sykkeltiltak ring 2 Vogtsgate-Fjellgata

2 sidig fortau , kantstein, elektro , va , asfalt , betong, sykkelfelt

masse utskifting, grønt

Byggherre: Oslo kommune SAM

utført: 2011