Thomles gate

Thomles gate

Anlegget omfatter graving av kabelgrøft over Thomles gate, etablering av 2 stk. hjelpesluk langs Drammensveien, oppbygging av ny fortau langs Drammensveien, kantsteinsarbeider, asfaltlegging, merking og skilting. Det skal anlegges infrastruktur for 4 stk. ladestasjoner, herav kabelgrøft, fundamenter og montering av forsyningsskap og ladestolper.

Byggherre: Oslo Kommune BYM

Utført:2019