Trafikksikring Nittedal

Trafikksikring Nittedal

Formålet med anskaffelsen er at Nittedal ønsker å øke trafikksikkerheten på to aktuelle områder i kommunen. Nittedal ønsker å gjennomføre en anskaffelse slik at sikkerheten og mulighetene for å ta seg trygt rundt i kommunen styrkes. Kommunen ønsker en rask levering på dette grunnet behov for økt trafikksikkerhet og vil ha bærekraftige løsninger. Trafikksikkerhetsprosjektene vil deles i to prosjektområder:

Prosjektområde 1:

Fortau ved Sagerudveien, en viktig skolevei ved Rotnes skole.

Prosjektområde 2:

Fullføring av påbegynt gang- og sykkelvei langs Svartkruttveien opp mot Kvernstujordet.

 

graving, va, masser, elektro, pigging, sprenging, asfalt, murer , kantstein. plasstøpt betong konstruksjoner , betongrør

Byggherre: Nittedal Kommune

Utført:2023/24