Uelandsgata mellom Kierschows gate og Stavangergata

Uelandsgata mellom Kierschows gate og Stavangergata

Bygging av vei, rundkjøring og fortau. Belegg i asfalt og stein.

Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten

Kontraktsverdi: 7 mill.

Utført i perioden: 2003