Ullevålsveien Sykkelfelt

Ullevålsveien Sykkelfelt

Kantstein, flytting av master, sandfang(VA)

Parkeringslommer, fortau m.m

Byggherre: Oslo Kommune SAM

utført: 2010