Vegetasjonsrydding E18

Vegetasjonsrydding E18

Vegetasjonsrydding : redusere tilgang til vilt beite langs veikant og bedre sikt for bilister